Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mischo της 10ης Δεκεμβρίου 1987.