Γραπτή ερώτηση αριθ. 2184/82 του κ. Willy Vemimmen προς το Συμβούλιο Θέμα: Διάσκεψη για την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας