Inlichtingen omtrent de toetreding van Belize tot de tweede ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé