Ενημέρωση σχετικά με την προσχώρηση της Μπελίζε στη δεύτερη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ του Λομέ