Απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 1987 για τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για το εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων, λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα