Rådets afgørelse af 11. maj 1987 om ingåelse af tillægsprotokollen til aftalen mellem Det europæiske økonomiske Fælleskab og Den kinesiske Folkerepublik om handel med tekstilvarer som følge af kongeriget Spaniens og republikken Portugals tiltrædelse af Fællesskabet