86/69/ΕΚΑΧ: Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στά πλαίσια του Συμβουλίου, και της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 1986 για τον καθορισμό του καθετώτος που θα εφαρμόσουν η Ισπανία και η Πορτογαλία κατά τις εισαγωγές προϊόντων τα οποία καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ και τα οποία είναι καταγωγής Αλγερίας, Αιγύπτου, Ισραήλ, Ιορδανίας, Λιβάνου, Μαρόκου, Συρίας, Τυνησίας, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας