Έκθεση της Επιτροπής προς την Επιτροπή των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ σχετικά με την πορεία της διεκπεραίωσης των μεταφορών δυνάμει του συστήματος σταθεροποίησης των εσόδων από τις εξαγωγές που θεσπίστηκε από την 4η Σύμβαση ΑΚΕ-ΕΚ, όπως αναθεωρήθηκε από τη συμφωνία που υπεγράφη στον Μαυρίκιο στις 4 Νοεμβρίου 1995