Kommissionens forordning (EØF) nr. 4121/87 af 21. december 1987 om suspension for fangstsæsonen 1988 af tolden på ferske fiskerivarer med oprindelse i Marokko og hidrørende fra fællesforetagender, der er oprettet mellem fysiske eller juridiske personer i Portugal og i Marokko, i anledning af sådanne varers direkte landing i Portugal