Γραπτή ερώτηση αριθ. 459/88 του κ. Carlos Robles Piquer προς την Επιτροπή Θέμα: Συνεργασία της Επιτροπής με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού