Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1787/88 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1988 που καθορίζει τις κοινοτικές τιμές στην παραγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων της ανθοκομίας καταγωγής Κύπρου και Ιορδανίας