Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 647/81 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων