Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1340/86 του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 1986 σχετικά με τον καθορισμό, για την περίοδο από 1η Απριλίου 1986 μέχρι 31 Μαρτίου 1987, του κοινοτικού αποθέματος για την εφαρμογή της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων