Γραπτή ερώτηση αριθ. 2233/82 της κ. Anne-Marie Lizin προς την Επιτροπή Θέμα: Δεύτερη συνεχής ανόπτηση εφαρμοζόμενη από την εταιρεία Ferblatil στην Tilleur (λευκοσίδηρος)