Γραπτή ερώτηση αριθ. 136/83 του κ. Robert Battersby προς την Επιτροπή Θέμα: Αναλογία κατ’ εθνικότητα στην πολιτική κατανομής του υπαλληλικού προσωπικού