Γραπτή ερώτηση αριθ. 1390/86 του κ. Arturo Escuder Croft προς την Επιτροπή Θέμα: Εμπορικές αντιπροσωπείες στη Λατινική Αμερική