Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3309/86 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1986 περί προκηρύξεως δημοπρασίας για τη συγκέντρωση λευκασμένης όρυζας σε κόκκους μακρούς για τη Δημοκρατία της Γουινέας βάσει της επισιτιστικής βοήθειας