Γραπτή ερώτηση E-012137/11 Seán Kelly (PPE) προς την Επιτροπή. Ανησυχίες σχετικά με το εμβόλιο κατά του ιού ανθρώπινων θηλωμάτων