Statligt stöd - Belgien - Statligt stöd C 76/2002 (ex NN 122/2002) - Fördelar beviljade av regionen Vallonien och Brussels South Charleroi Airport till företaget Ryanair i samband med dess etablering i Charleroi - Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter (Text av betydelse för EES)