Richtlijnen voor de EGKS-programma's voor technisch staalonderzoek en proef/ demonstratieprojecten voor staal op middellange termijn (1991 — 1995)