Predmet C-867/19 P: Žalba koju je 25. studenoga 2019. uputio Confédération nationale du Crédit Mutuel protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 24. rujna 2019. u predmetu T-13/18, Crédit mutuel Arkéa protiv EUIPO-a – Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)