Zaak T-368/18: Arrest van het Gerecht van 17 januari 2019 — ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Grupo Bimbo (ETI Bumbo) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk ETI Bumbo — Ouder Uniebeeldmerk BIMBO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Relevant publiek — Overeenstemmende tekens — Onderscheidend vermogen van het oudere merk — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]