Věc T-368/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2019 – ETI Gıda Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Grupo Bimbo (ETI Bumbo) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška k zápisu slovní ochranné známky Evropské unie ETI Bumbo – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie BIMBO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Relevantní veřejnost – Podobnost označení – Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“