Дело T-368/18: Решение на Общия съд от 17 януари 2019 г. — ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Grupo Bimbo (ETI Bumbo) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „ETI Bumbo“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „BIMBO“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Съответни потребители — Сходство между знаците — Отличителен характер на по-ранната марка — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)