2010/787/ES: Padomes Lēmums ( 2010. gada 10. decembris ) par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai