2010/787/EU: A Tanács határozata ( 2010. december 10. ) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról