Avizul Comitetului Economic și Social European privind Evoluția plăților compensatorii pentru zonele defavorizate începând cu anul 2010