Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Udvikling i udligningsgodtgørelsen for ugunstigt stillede områder fra 2010