Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vývoj vyrovnávacího příspěvku pro znevýhodněné oblasti od roku 2010