Υπόθεση C-172/15: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 27ης Αυγούστου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας