Kommissionens forordning (EØF) nr. 2569/92 af 2. september 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes