ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 4046/98 του Ian WHITE προς την Επ τροπή. Επίπεδα εποπτείας υπηρεσιών υγιεινής του κρέατος σε εξουσιοδοτημένα σφαγεία