Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 238/2015 z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1027]