Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1035/98 της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/97 που καθορίζει τα κράτη μέλη στα οποία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι διαφημιστικές εκστρατείες υπέρ της κατανάλωσης χυμού σταφυλής κατά την περίοδο 1996/97