Schriftelijke vraag nr. 667/90 van mevrouw Hiltrud Breyer aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Invloed van de weekmakers op het milieu