Cauza C-473/18: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 4 septembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania) – GP/Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West (Trimitere preliminară – Securitate socială – Lucrători migranți – Norme ale Uniunii Europene privind conversia monedelor – Regulamentul (CE) nr. 987/2009 – Decizia nr. H3 a Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială – Calcularea suplimentului privind diferența dintre alocațiile familiale datorat unui lucrător care locuiește într-un stat membru și care lucrează în Elveția – Stabilirea datei de referință a cursului de schimb)