asia C-473/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 4.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Baden-Württemberg – Saksa) – GP v. Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Baden-Württemberg West (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Siirtotyöläiset – Valuuttojen muuntamisesta annetut Euroopan unionin säännöt – Asetus (EY) N:o 987/2009 – Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätös H3 – Jäsenvaltiossa asuvan ja Sveitsissä työskentelevän työntekijän perheavustusten erotusetuuden laskeminen – Muuntokurssin viitepäivän määrittäminen)