kohtuasi C-473/18: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 4. septembri 2019. aasta otsus (Finanzgericht Baden-Württembergi eelotsusetaotlus - Saksamaa) – GP versus Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West (Eelotsusetaotlus – Sotsiaalkindlustus – Võõrtöötajad – Euroopa Liidu eeskirjad vääringute ümberarvutamise kohta – Määrus (EÜ) nr 987/2009 – Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsus nr H3 – Perehüvitiste diferentseeritud lisahüvitise arvutamine, mida tuleb maksta liikmesriigis elavale ja Šveitsis töötavale töötajale – Vahetuskursi kindlaksmääramisel aluseks võetava kuupäeva kindlakstegemine)