Προκήρυξη δημοπρασίας της Επιτροπής για την πώληση με σκοπό την εξαγωγή 8 734 205 χιλιογράμμων δεματοποιημένου καπνού που κατέχεται από τον ελληνικό οργανισμό παρεμβάσεως (ΔΙΔΑΓΕΠ) και τον ιταλικό οργανισμό παρεμβάσεως (ΑΙΜΑ) και προέρχεται από τις συγκομιδές 1989 και 1990