Pisno vprašanje E-010233/11 Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos) (Verts/ALE) za Komisijo. Plenjenje javne železniške opreme v Grčiji