Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n kauppa- ja investointipolitiikan merkitys pyrittäessä parantamaan unionin talouden suorituskykyä” (oma-aloitteinen lausunto)