Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Ιανουαρίου 2018, για την ανανέωση της θητείας του προέδρου του τμήματος προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης