95/580/EF: Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 20. december 1995 om omlægning til gavebistand af lån ydet under anden og tredje Lomé-konvention