Zadeva C-247/17: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 13. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein oikeus – Finska) – postopek v zvezi z izročitvijo Denisa Raugeviciusa (Predhodno odločanje – Državljanstvo Evropske unije – Člena 18 in 21 PDEU – Prošnja tretje države, naslovljena na državo članico, za izročitev državljana Unije, ki je državljan druge države članice in je uresničeval pravico do prostega gibanja v prvonavedeni državi članici – Prošnja za izročitev, podana zaradi izvršitve kazni zapora, in ne zaradi kazenskega pregona – Prepoved izročitve, ki velja zgolj za lastne državljane – Omejitev prostega gibanja – Utemeljitev na podlagi preprečevanja nekaznovanosti – Sorazmernost)