Cauza C-247/17: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 13 noiembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein oikeus – Finlanda) – procedură privind extrădarea lui Denis Raugevicius (Trimitere preliminară – Cetățenia Uniunii Europene – Articolele 18 și 21 TFUE – Cerere adresată unui stat membru de o țară terță prin care se solicită extrădarea unui cetățean al Uniunii, resortisant al altui stat membru, care și-a exercitat dreptul la liberă circulație în primul stat membru – Cerere formulată în vederea executării unei pedepse privative de libertate, iar nu în vederea urmăririi penale – Interdicția extrădării aplicată numai resortisanților naționali – Restricție privind libera circulație – Justificare întemeiată pe prevenirea impunității – Proporționalitate)