Kohtuasi C-247/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. novembri 2018. aasta otsus (Korkein oikeuse eelotsusetaotlus – Soome) – menetlus järgmise isiku väljaandmiseks: Denis Raugevicius (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu kodakondsus — ELTL artiklid 18 ja 21 — Liikmesriigile kolmanda riigi poolt esitatud taotlus anda välja teise liikmesriigi kodanikust liidu kodanik, kes on neist liikmesriikidest esimeses teostanud oma õigust vabalt liikuda — Taotlus, mis on esitatud vabadusekaotusliku karistuse täideviimiseks, mitte kriminaalmenetluse läbiviimiseks — Väljaandmise keeld, mida kohaldatakse ainult oma kodanikele — Vaba liikumise piirang — Karistamatuse ärahoidmisel rajanev põhjendus — Proportsionaalsus)