Komisjoni määrus (EL) nr 338/2010, 22. aprill 2010 , millega määratakse kindlaks eksporditoetused veise- ja vasikalihasektoris