Opasne tvari – Popis odluka o autorizaciji koje su države EFTA-e koje su članice EGP-a donijele u skladu s člankom 64. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH) u drugoj polovini 2018. 2020/C 123/09