ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2269/00 υποβολή: Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ζητήματα ασφάλισης στη Ρωσία.