Cauzele conexate C-115/16, C-118/16, C-119/16 și C-299/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 februarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Østre Landsret, Vestre Landsret — Danemarca) — N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16)/Skatteministeriet (Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite — Directiva 2003/49/CE — Beneficiar efectiv al dobânzilor și al redevențelor — Articolul 5 — Abuz de drept — Societate stabilită într-un stat membru și care plătește unei societăți asociate stabilite într-un alt stat membru dobânzi, a căror totalitate sau cvasitotalitate este transferată ulterior în afara teritoriului Uniunii Europene — Filială supusă unei obligații de reținere la sursă a impozitului pe dobânzi)